Aanvraag doen

 

 • Organisaties kunnen aanvraag doen bij trekkingsgebied 56h door bijgaand aanvraagformulier in te vullen. In dit formulier moet onder andere een gedegen uitleg komen van doel/doelgroepen van het initiatief, inzet aan communicatie en een begroting. De aanvraag moet antwoord geven op de toetsingscriteria van trekkingsgebied 56H.
 • Secretariaat coördineert de binnengekomen aanvragen en legt deze 1x per maand voor aan bestuur via de mail.
 • Bestuur toetst aanvragen, bij ‘go’ kan er door secretariaat officieel worden ingediend bij Ondernemersfonds.
 • Aanvrager moet daarna voldoen aan Ondernemersfonds richtlijnen. Definitieve ‘go’ is er pas na officiële goedkeuring door Ondernemersfonds.
 • Secretariaat zorgt voor afhandeling facturen van goedgekeurde aanvragen

Toetsingscriteria aanvragen

Het trekkingsgebied verdeelt het budget over drie domeinen: domein Openbare ruimte / aankleding, domein Sociale cohesie / buurt en Domein Veiligheid. Daarbij dienen aanvragen aan de volgende criteria te voldoen:

 • Levert het initiatief / evenement een bijdrage aan bekendheid Berlijnplein/Leidsche Rijn Centrum?
 • Trekt het initiatief / evenement nieuwe mensen naar het gebied?
 • Heeft het initiatief / evenement een verbindend karakter?
 • Is aanvraag transparant (onderbouwd met duidelijke begroting)?
 • Draagt het initiatief / evenement bij aan de gewenste uitstraling van het gebied (professioneel, vernieuwend, gezellig)?
 • Past bedrag aanvraag binnen redelijke grenzen?
 • Wat is de kwaliteit van de organisatie?
 • Heeft het initiatief / evenement substantiële impact op bekendheid gebied in de regio?

Aanvraagformulier