Over Ondernemersfonds deelgebied 56H

 

Jaarlijks dragen de ondernemers van trekkingsgebied 56H bij aan het Ondernemersfonds. Het doel van het fonds is om initiatieven te financieren die bijdragen aan betere bekendheid en levendigheid van Leidsche Rijn Centrum. Om daarmee de economische vitaliteit van het gebied te bevorderen.

Trekkingsgebied 56H

 

Het gebied omvat Berlijnplein, Pathé bioscoop, Raum, de Vrijstaat en Leidsche Rijn Centrum.

Organisatie

De organisatie bestaat uit een kerngroep met leden uit het gebied. In de kerngroep zitten momenteel Dennis Tulleken van Pathé Utrecht Leidsche Rijn, Huub Elders als vertegenwoordiger Colliers namens de ondernemers Leidsche Rijn Centrum en Donica Buisman namens RAUM. De kerngroep wordt ondersteund door Joyce Roskamp als ingehuurde projectcoördinator voor 8 uur per week.
Afgebeeld van links naar rechts:

Joyce Roskamp
Dennis Tulleken
Donica Buisman
Huub Elders

Taken kerngroep

 • Minimaal 4 keer per jaar komt de kerngroep bijeen voor de beoordeling van aanvragen en monitoren/uitvoeren van de strategie.
 • Jaarlijks overlegt de kerngroep met een vertegenwoordiger van het ondernemersfonds over de inkomsten en uitgaven en wordt het budget voor initiatieven voor het komende jaar vastgesteld. Het verslag van deze bijeenkomst/jaarstukken zullen aan de ondernemers in het gebied worden verstuurd.

Taken projectcoördinator

 • Coördineren van de binnenkomende aanvragen, check of deze voldoen aan toetsingscriteria en deze voorleggen aan de kerngroep en houdt voortgang lopende acties kerngroepleden in de gaten.
 • Indienen en coördineren goedgekeurde aanvragen bij het Ondernemersfonds
 • Voorbereiding kerngroep vergaderingen.
 • Eerste contactpersoon bij het Ondernemersfonds
 • Organiseren presentatie/pitchbijeenkomsten bij aanvragen hoger dan 10.000 euro met een maximum van 4x per jaar.
 • Communicatie online via website of andere medium zoals LinkedIn: i.i.g. 4x per jaar een nieuwsbrief

Strategie

In aansluiting op de voorwaarden van het Ondernemersfonds Utrecht : een goede verdeling van de gelden ten bate van structurele investeringen om de bekendheid van het gebied in het algemeen en de bekendheid van activiteiten in het gebied in het bijzonder te stimuleren en ad hoc initiatieven die de levendigheid in het gebied zullen stimuleren.

De feiten

Afgelopen jaren is vanuit dit huidige gebied (mee-) betaald aan o.a.:

 • Leidsche Rijn festival 2013 8.750 euro
 • Attractiedagen Nieuw Utrecht 2013 4.604 euro
 • Inrichting school/buurtplein Hoge Weide 8.185 euro
 • Attractiedagen Nieuw Utrecht 2014 5.421 euro
 • Leidsche Rijn festival 2014/2015 24.759 euro
 • Netwerk Event OVLR januari 2015 6.000 euro
 • Ladies Run 2016 10.255 euro
 • Dodenherdenking 2016 838 euro
 • Dodenherdenking 2017 1.000 euro
 • Nederlands Filmfestival 2017 5.000 euro
 • Dodenherdenking 2018 1.500 euro
 • Nederlands Filmfestival 2018 5.000 euro
 • Bebording LCR 2018 24.600 euro
 • BeNe Ladiestour 2019 5.000 euro
 • Berlijnlijn 2019 5.000 euro
 • Feestverlichting Leidsche Rijn Centrum en Berlijnplein 2019 / 2020 45.000
 • Bord Vleutenseweg 2020 8.000
 • Flower Pots Leidsche Rijn Centrum 2020 5.000
 • Bijdrage Vakantie Doe Boek 2020 5.000
 • 10 jaar Vrijstaat 2020 2.000
 • Leidsche Rijn Centrum Halloween Shopping Night (verschoven naar 2021 ivm corona) 10.000
 • Vuur van Sint Maarten 2020 5.000
 • Rijntjes verjaardag 2020 25.000 euro
 • Steun Buurtwerkkamer ivm brandschade 2021 5.000
 • Bijdrage 4&5 mei monument Berlijnplein 2021 5.400 
 • Uitlichting pand De Verrijking Brusselplein 2021 5.750 
 • Foto expo Ateliers Kersenboomgaar 2021 750 
 • Ronde van Sint Maarten 2021 5.000
 • Utrecht 900: Gekomen om te blijven project 2021 5.000 
 • Festival Bier und Wein am Rhein 2021 5.000
 • Santa’s House Brusselplein 2021 17.500 
 • Climate Classic Berlijnplein 2022 5.000
 • Flower Pots Leidsche Rijn Centrum / Berlijnplein 2022 5.465
 • Bier und Wein editie 2 2022 5.000
 • Kinderkunstweek Leidsche Rijn 2022 5.000
 • Koningsdag Leidsche Rijn Centrum 2022 10.000

Het ‘gespaarde’ bedrag vervalt na verloop van tijd. Vooralsnog is dit voor 56H nog niet relevant.

Projecten

Totdat onze eigen projectpagina gereed is verwijzen we graag naar de projectsite van Ondernemersfonds Utrecht.